33.687

Afhankelijk maken partnertoeslag Algemene Ouderdomswet van gezamenlijk inkomen gehuwde pensioengerechtigde en diens echtgenootDit wetsvoorstel wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW) en strekt ertoe het recht op de partnertoeslag op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) vanaf 2015 in drie jaar af te bouwen. Deze maatregel maakt onderdeel uit van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II.

De partnertoeslag voor AOW'ers met een partner die nog niet AOW-gerechtigd is, gaat in vier jaarlijkse stappen verdwijnen voor de hogere inkomens. De ingreep geldt voor AOW'ers met een inkomen vanaf 46.000 euro per jaar (exclusief AOW). Vanaf deze inkomensgrens wordt de partnertoeslag gekort in jaarlijkse stappen van 25 procent, zodat de toeslag in 2018 volledig is verdwenen. De maatregel geldt zowel voor nieuwe AOW-gerechtigden als voor mensen die nu al AOW ontvangen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.687, A) is op 1 oktober 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, GroenLinks en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 5 november 2013, op verzoek van de staatssecretaris van SZW van 1 november 2013 (EK 33.687, B), de behandeling van dit wetsvoorstel aangehouden. De commissie heeft de staatssecretaris bij brief van 22 mei 2014 gevraagd naar haar voornemens ten aanzien van (de hervatting van) de behandeling van het wetsvoorstel.

De staatssecretaris heeft het voorstel bij brief van 30 juni 2014 (EK 33.687, Cingetrokken nadat haar was gebleken dat er in de Eerste Kamer geen meerderheid voor het wetsvoorstel is. In deze brief heeft de staatssecretaris ook beschreven wat de gevolgen van de intrekking van het wetsvoorstel zijn.


Kerngegevens

ingediend

28 juni 2013

titel

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde het recht op partnertoeslag van de gehuwde pensioengerechtigde van wie de echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk te maken van het gezamenlijk inkomen van die pensioengerechtigde en diens echtgenoot

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten