33.499

Initiatiefvoorstel-Van Raak Wet zekerheid voor flexibiliteitDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Raak (SP) wijzigt de Wet Flexibiliteit en zekerheid (Wfz) met als doel evenwichtige en bestendige arbeidsrelaties tussen werkgevers en werknemers in de toekomst te garanderen. Het betreft wijzigingen ten aanzien van de flex-vast ketenregel, het opzeggen van een tijdelijk contract, de heffing van WW-premies, het gebruik van het uitzendbeding, de loondoorbetalingplicht, de proeftijd, een informatieplicht, het concurrentiebeding en een rechtsvermoeden werkgever. 


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is oorspronkelijk ingediend door het voormalige Tweede Kamerlid Ulenbelt (SP). De verdediging van het voorstel is bij brief van 10 april 2018  (TK, 4) overgenomen door het Tweede Kamerlid Van Raak (ook SP) en het voorstel is vervolgens met dezelfde brief door hem ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

6 december 2012

titel

Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet financiering sociale verzekeringen ter verbetering van de rechtspositie van flexwerkers (Wet zekerheid voor flexibiliteit)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten