33.073

Initiatiefvoorstel-Vermeij Wet aanpak spookvertegenwoordigers
Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het initiatiefvoorstel is bij brief van 1 juli 2014 (TK 33.073, nr. 4) door het Tweede Kamerlid Vermeij, secretaris van de PvdA-fractie, overgenomen van de oorspronkelijke initiatiefnemer Heijnen (eveneens PvdA) en ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

4 november 2011

titel

Voorstel van wet van het lid Vermeij tot opneming van bepalingen in de Gemeentewet en de Provinciewet ten einde te kunnen korten op de vergoeding van spookvertegenwoordigers (Wet aanpak spookvertegenwoordigers)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten