33.018

Initiatiefvoorstel-Gesthuizen tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek houdende verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimteDit initiatiefvoorstel van het voormalig Tweede Kamerlid Gesthuizen (SP) wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek ter verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte.


Stand van zaken

Vervallen
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is op 17 mei 2022 vervallen vanwege het ontbreken van initiatiefnemers.

Bij brief (TK, 7) van 22 maart 2017 neemt het lid Gesthuizen in verband met het vertrek uit de Kamer van de leden Smeets, Blanksma-Van den Heuvel en Van Gent de verdediging alleen over.


Kerngegevens

ingediend

27 september 2011

titel

Initiatiefvoorstel-Gesthuizen tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek houdende verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten