32.866 (R1958)

Initiatiefvoorstel-Elissen en Helder Modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestelDe samenvatting van dit initiatiefvoorstel van Rijkswet is in bewerking.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

1 september 2011

titel

Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

niet van toepassing


Documenten