33.109

Beginselenwet AWBZ-zorg
Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dit voorstel bij brief van 13 september 2013 ingetrokken (TK 33.109, nr. 13).


Kerngegevens

ingediend

5 december 2011

titel

Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten