Gemeenschappelijke Commissie van de Verenigde Vergadering (behandeling wetsvoorstellen benoemingen Regent en voogd)Deze commissie bereidde de behandeling door de Verenigde Vergadering van de wetsvoorstellen Benoeming van een Regent (1 (R1)) en Benoeming van een voogd (2) voor.

De voorzitter van de commissie was dhr. W.F. de Gaay Fortman.

Griffier van de commissie was dhr. Sprey.


leden

uit de Eerste Kamer

uit de Tweede Kamer

 • Rietkerk (VVD)
 • Verburgh (GPV)
 • Van der Sanden (CDA)
 • Waltmans (PPR)
 • Meuleman (SGP
 • Van Hemert van Dingshof (VVD)
 • Trip (PPR)
 • Van der Jagt (GPV)
 • Vogt (PSP)
 • Vis (D66)
 • Patijn (PvdA)
 • Brinkhorst (D66))