33.400 F

Begrotingsstaat Diergezondheidsfonds 2013Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2013 van het Diergezondheidsfonds.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.400 F, nr. 1) is op 5 februari 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 maart 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2012

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2013

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten