T01523

Toezegging Mogelijkheden btw-vrijstelling theaterbezoek door scholieren en studenten (33.003 / 33.004 / 33.005 / 33.006 / 33.007)De staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Van Boxtel (D66), toe te zullen bezien wat Europeesrechtelijk de mogelijkheden zijn om theaterbezoek door scholieren en studenten onder een btw-vrijstelling te laten vallen.


Kerngegevens

Nummer T01523
Status voldaan
Datum toezegging 13 december 2011
Deadline 1 juli 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden Mr. R.H.L.M. van Boxtel (D66)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen BTW
podiumkunst
scholieren
studenten
Kamerstukken Wet uitwerking autobrief (33.007)
Geefwet (33.006)
Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen (33.005)
Overige fiscale maatregelen 2012 (33.004)
Belastingplan 2012 (33.003)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 8– blz. 68.

Staatssecretaris Weekers:

[...] Ook heeft [de heer van Boxtel] in het kader van de Geefwet en de kansen voor doorgroei van jong talent gevraagd waarmee ik bezig ben en of wij, als alternatief voor het Cultureel Jongeren Paspoort, niet alleen groepen van scholieren, maar ook groepen van studenten daaronder zou kunnen laten vallen. Dat neem ik graag mee. Als een theater een gemengd gehoor heeft, bestaande uit verschillende groepen, dan is het Europeesrechtelijk niet mogelijk dat de ene groep vrijgesteld is van btw en de andere niet. Ik zal bekijken wat Europeesrechtelijk maximaal mogelijk is voor zaken die op de een of andere manier georganiseerd plaatsvinden, ongeacht of die bedoeld zijn voor scholieren of studenten. Dit kan niet over heel veel geld gaan, maar het kan net wel het steuntje in de rug zijn voor de

mensen die de heer Van Boxtel op het oog heeft.

De heer Van Boxtel (D66):

Ik dank de staatssecretaris voor deze toezegging. Op welke termijn mogen wij daar iets over horen? Ik geloof onmiddellijk dat hij er hard mee aan de slag gaat, maar het mag geen sisyfusarbeid worden, waarbij lang met iets wordt doorgegaan, terwijl er toch niets gebeurt. Ik hoor graag op korte termijn of dat in overleg met de collega van OCW lukt.

Ik geef nog mee dat scholieren en studenten – de staatssecretaris herinnert zich dat wellicht uit de eigen studietijd – ook vaak 's middags naar het theater of andere voorstellingen gaan. Dat zou misschien soelaas kunnen bieden, want dan kan de staatssecretaris gewoon de btwvrijstelling daarop van toepassing verklaren.

Staatssecretaris Weekers:

Ik kan niet zeggen dat een btw-vrijstelling 's middags wel en 's avonds niet mogelijk is. Zo simpel zit de btw, die op Europees niveau is geregeld, niet in elkaar. Ik zal moeten zoeken naar mogelijkheden die heel speciaal op scholen zijn gericht. Ook scoutingwerk kan daaronder vallen. Ik zal kijken wat er op dat vlak mogelijk is en op dat terrein de rek maximaal opzoeken.


Brondocumenten


Historie