T01517

Toezegging Toesturen TNO-rapport over Privacy (31.051)De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen het lid Franken (CDA) en het lid Slagter-Roukema (SP) toe om de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te vragen om het TNO rapport over privacy by design aan de Kamer toe te sturen. Hij verwacht dat het rapport eind 2011 door TNO zal worden opgeleverd. Dit rapport bevat onder meer een online survey naar de drijvende en remmende krachten van privacy by design, een kosten-batenanalyse van privacy by design en een internationale vergelijking.


Kerngegevens

Nummer T01517
Status voldaan
Datum toezegging 17 mei 2011
Deadline 1 juli 2013
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Kamerleden prof. mr. H. Franken (CDA)
drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen TNO-rapport
Privacy by design
Kamerstukken Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens (31.051)


Uit de stukken

Handelingen I 2010-2011, nr. 27 - blz. 8

De heer Franken (CDA):

"Aansluitend: ‌privacy‌ by ‌design ‌wordt, ‌terecht, ‌door‌ de‌ regering ‌aanvaard. ‌Het ‌ministerie ‌van ‌EL&I‌ heeft‌ TNO‌ gevraagd ‌daar ‌onderzoek ‌naar ‌te ‌doen. ‌Kan ‌de ‌minister ‌of de‌ staatssecretaris ‌een ‌indruk ‌geven ‌van‌ de‌ vraagstelling voor‌ en‌ vormgeving ‌van ‌dit‌ onderzoek?"

Handelingen I 2010-2011, nr. 27 - blz. 10

Mevrouw Slagter-Roukema (SP):

"Dat is een extra reden om het design kritisch te beschouwen en kennis van de kansen en belemmeringen van privacy by design breed te verspreiden. Want wat is de reden dat privacy bij design in ons land nog niet breed wordt toegepast, ondanks dat het een goede manier is om privacybescherming concreet vorm te geven in informatiesystemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt? Kunnen de bewindslieden in dit kader toelichten met welke opdracht TNO is begonnen aan een onderzoek naar privacy by design en wanneer de resultaten van dit onderzoek zijn te verwachten?"

Handelingen I 2010-2011, nr. 27 - blz. 55

Staatssecretaris Teeven:

"Voorzitter. Een andere wijze van vormgeven van privacybescherming waarop het kabinet inzet, is privacy by design. Zoals men heeft kunnen zien, staat dat ook zo in het regeerakkoord. Dit is een goede manier om privacybescherming concreet vorm te geven in informatiesystemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt; ook de heer Franken wees hierop. Door toepassing van privacy by design wordt gegevensbescherming van meet af aan ingebakken in het systeemontwerp. Zij wordt van het begin af aan meegenomen. Het kabinet wil de toepassing van privacy by design stimuleren en onder anderen mevrouw Strik heeft daarvoor steun uitgesproken. Daarvoor is wel noodzakelijk kennis van de kansen en belemmeringen voor die toepassing. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft TNO gevraagd om hiernaar onderzoek te doen. Mevrouw Slagter en de heer Franken hebben daarnaar gevraagd. TNO is in april van start gegaan met dit onderzoek. Het zal een aantal resultaten opleveren: een online survey naar de drijvende en remmende krachten van privacy by design, een kosten-batenanalyse van privacy by design en een internationale vergelijking. Een aantal woordvoerders heeft er al over gesproken: in hoeverre zijn andere landen ons nu al vooruit als het gaat om privacy by design in het systeemontwerp? Tevens zal het rapport aanbevelingen bevatten over de instrumenten die de overheid zou kunnen inzetten om het gebruik van privacy by design te stimuleren. Het onderzoek wordt naar verwachting eind 2011 door TNO opgeleverd. Ik zeg toe dat ik mijn collega van EL&I zal verzoeken om het aan beide Kamers tegelijk toe te sturen."


Brondocumenten


Historie