T01411

Toezegging Kostenbewustzijn (32.393)De minister van VWS gaat, naar aanleiding van een opmerking van het lid Slagter, na of het sturen van een kopie van de rekening naar zowel patiënt als specialist kan bijdragen aan het kostenbewustzijn.


Kerngegevens

Nummer T01411
Status voldaan
Datum toezegging 28 november 2011
Deadline 1 januari 2013
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen kostenbewustzijn
medisch specialisten
zorg
Kamerstukken Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG (32.393)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 9- blz. 9-7-22 / 36

blz. 30

Mevrouw Slagter-Roukema (SP): Ik heb nog een korte vraag over het kostenbewustzijn. Het viel mij op dat de minister sprak over de rekening ook in kopie sturen naar de patiënt. Is er ook over nagedacht om een kopie van de rekening aan de specialist te sturen? Het is mijn ervaring dat ook heel veel kosten worden gegenereerd door specialisten. Dan kom je weer op hetzelfde punt van het zich houden aan richtlijnen. De kosten van geneesmiddelen en het stijgen van de kosten in de eerstelijn worden voor een groot deel veroorzaakt door voorschrijvers in de tweede lijn. Mijn ervaring is in ieder geval dat die tweede lijn zich dat lang niet altijd bewust is.

Minister Schippers: Over het algemeen zal er worden betaald naar wat er is afgesproken bij de contractering, maar ik vind dit wel een interessant idee, dus ik zal kijken in hoeverre wij dat kunnen meenemen in de gesprekken die ik voer.


Brondocumenten


Historie