T01410

Toezegging Patiënten betrekken bij herstructureringsfonds (32.393)De minister van VWS zegt, naar aanleiding van een vraag van het lid Slagter, toe aan Zorgverzekeraars Nederland te vragen om de patiënten te betrekken bij het herstructureringsfonds.


Kerngegevens

Nummer T01410
Status voldaan
Datum toezegging 28 november 2011
Deadline 1 januari 2013
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen herstructureringsfonds
patiënten
zorgverzekeraars
Kamerstukken Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG (32.393)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 9- blz. 9-7- 22/36

blz. 9-7- 24/25

Minister Schippers: Mevrouw Slagter heeft gevraagd naar de vormgeving van het herstructureringsfonds. De oprichting daarvan is een van de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord Ziekenhuizen. [...] Ik wil graag benadrukken dat ik conform het hoofdlijnenakkoord geen bemoeienis heb met de inrichting van het herstructureringsfonds. Dat punt zullen de zorgverzekeraars oppakken.

Mevrouw Slagter-Roukema (SP): Ik heb ook gevraagd of daarbij ook patiënten betrokken worden.

Minister Schippers: Het herstructureringsfonds gaat natuurlijk naar verloop van tijd werken. Deze hele situatie begint per 1 januari 2012. Ik kan mij voorstellen dat daar in de loop van 2012 misschien de eerste zaken aan de orde zijn. Ik ben er niet bij betrokken, maar ik kan wel op verzoek van mevrouw Slagter aan Zorgverzekeraars Nederland vragen om in ieder geval de patiënten te betrekken bij het herstructureringsfonds. Ik zeg haar dat toe.

blz. 9-7-32

Mevrouw Slagter-Roukema (SP): Ik ben blij dat ik heb gehoord dat het herstructure-ringsfonds niet alleen is bedoeld voor het concentrerenvan de hoogcomplexe zorg, maar dat ook wordt gedacht aan inzet bij deconcentratie, waarbij juist de medische basiszorg moet worden bewaakt. Dat de minister heeft toegezegd te zullen suggereren dat ook patiënten inspraak krijgen in de wijze waarop dit fonds wordt opgezet en in de criteria, stelt ons extra gerust.


Brondocumenten


Historie