Eerste en Tweede Kamer maken bezwaar tegen voorstel Europese CommissieDe Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de voorzitter Barroso van de Europese Commissie. De brief geeft het oordeel weer van beide Kamers over een voorstel voor een verordening van de Europese Commissie, waarin zij een Europees Globaliserings Fonds voor de periode 2014 – 2020 voorstelt.

Het voorstel betreft de mogelijkheid om vanuit dit Fonds van de Europese Unie steun te verlenen aan werknemers die als gevolg van economische ontwikkelingen door globalisering worden ontslagen, of met ontslag worden bedreigd. Criterium daarbij is dat het moet gaan om omvangrijke ontslagen die een grote impact hebben op de regionale of plaatselijke economie. Naar opvatting van de Eerste en Tweede Kamer strookt het voorstel niet met het beginsel van subsidiariteit. In de brief aan de heer Barroso stellen de Kamervoorzitters zich op het standpunt dat het ondersteunen van werknemers die hun baan dreigen te verliezen primair een taak is van nationale overheden.

Zie voor meer informatie over het voorstel voor een verordening dossier E110077 op de Europapoort


Deel dit item: