32.874

Wijzigingswet informatie-uitwisseling ondergrondse nettenMet deze wet krijgen (agrarische) grondroerders vrijstelling uitsluitend voor ondiepe graafwerkzaamheden in grond die in eigendom of in beheer is van de grondroerder.

Uit de ervaringen met deze agrarische beroepsgroep is gebleken dat er categorieën grondroerders zijn waarvoor de aanname van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten – onvoldoende kennis – binnen bepaalde randvoorwaarden niet per se opgaat, terwijl de lasten van de wettelijke systematiek voor deze grondroerders relatief hoog zijn. De vrijstelling heeft voor de grondroerders tot gevolg dat voor hen de algehele regeldruk en de druk van de administratieve lasten worden verlicht. Daar komt bij dat ze binnenkort kosteloos kunnen beschikken over gebiedsinformatie. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.874, nr. 2) is op 1 december 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2011 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

2 september 2011

titel

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met een vrijstelling van de meldplicht voor ondiepe werkzaamheden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten