33.000 XV

Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2012 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.000 XV, nr. 1) is op 22 december 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 januari 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2011

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-106] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-106] documenten