32.786

Introductie geschiktheidseisen voor dagelijkse beleidsbepalers en commissarissen van ondernemingenDit wetsvoorstel voegt aan de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet financiële markten BES (Wft BES) en de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) een geschiktheidseis voor dagelijke beleidsbepalers en commissarissen van gereguleerde ondernemeningen toe. Met deze eis wil de regering aansluiten bij de steeds hogere eisen die gesteld worden aan de deskundigheid van deze beleidsbepalers.

Met dit voorstel worden de voorschriften voor de samenwerking tussen De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op het gebied van de geschiktheidstoets en de betrouwbaarheidstoets verbeterd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.786, A) is op 1 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 mei 2011

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie van de geschiktheidseis en de versterking van de samenwerking tussen de toezichthouders in het kader van de geschiktheidstoets en de betrouwbaarheidstoets

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten