32.414

Initiatiefvoorstel-Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman VeteranenwetDit initiatiefvoorstel van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman stelt regels vast omtrent de bijzondere zorgplicht door de overheid voor veteranen door het realiseren van een geïntegreerd, proactief en preventief veteranenbeleid.

Dit wetsvoorstel introduceert een bijzondere zorgplicht van de overheid, waarop de veteraan en diens relaties aanspraak kunnen maken naast de bestaande regelingen. De in deze wet voorgestelde regelingen betreffen onder andere de instelling van één zorgloket, onafhankelijk en deskundig toezicht, een klachtenadviescommissie, een veteranenombudsman, voorbereiding van de militair en zijn relaties voor uitzending en blijvende steun voor veteranen met gezondheidsproblemen die gerelateerd zijn aan de uitzending, onafhankelijk van het moment waarop deze problemen zich manifesteren.

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door Poppe, Pechtold en Peters. In verband met het vertrek uit de Kamer van het lid Poppe, heeft het lid Van Dijk de verdediging van dit wetsvoorstel op zich genomen. Het lid Hachchi neemt de verdediging op zich in plaats van het lid Pechtold en het lid El Fassed zal de verdediging op zich nemen in plaats van het lid Peters. Verder zal het wetsvoorstel verdedigd worden door de leden Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.414, A) is op 1 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2011 zonder stemming aangenomen. Tijdens de plenaire behandeling is de motie-Van Kappen (VVD) c.s. over de definitie van veteraan (EK 32.414, D) ingediend. De Eerste Kamer heeft de motie op 20 december 2011 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

15 juni 2010

titel

Voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

19