32.787

Implementatie van de gewijzigde herziene richtlijn banken en de gewijzigde herziene richtlijn kapitaaltoereikendheidDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht (Wft) en implementeert daarmee in de Nederlandse wetgeving richtlijn nr. 2009/111/EGPDF-document van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 tot wijziging van de richtlijnen 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2007/64/EG wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader en het crisisbeheer (gewijzigde herziene richtlijn banken).

Daarnaast implementeert dit wetsvoorstel ook richtlijn nr. 2010/76/EUPDF-document van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, alsook het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid (gewijzigde herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.787, A) is op 1 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2011 zonder stemming aangenomen.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk met de wetsvoorstellen 32.782 en 32.826 behandeld.


Kerngegevens

ingediend

24 mei 2011

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2009/111/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG en 2007/64/EG wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader en het crisisbeheer (PbEU L 302)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten