32.697

Novelle Korting op de toeslag op grond van de Algemene Ouderdomswet voor de partner die jonger is dan 65 jaarDeze novelle wijzigt het wetsvoorstel Korting op de toeslag op grond van de Algemene Ouderdomswet voor de partner die jonger is dan 65 jaar (32.430).

Ten opzichte van het wetsvoorstel 32.430 wordt in het onderhavige voorstel de grens voor het gezamenlijk inkomen van beide partners, waaronder geen korting plaatsvindt, opgetrokken van 110%  tot 162% van het bruto-minimumloon met inbegrip van de bruto-minimumvakantiebijslag. Tevens wordt de korting van 8% op de partnertoeslag opgetrokken naar 10%.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.697, nr. 2) is op 14 juni 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, CDA en PVV stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 juni 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks, D66 en PvdA stemden voor. Het voorstel werd gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Korting op de toeslag op grond van de Algemene Ouderdomswet voor de partner die jonger is dan 65 jaar (32.430).


Kerngegevens

ingediend

16 maart 2011

titel

Wijziging van de wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op hetzelfde tijdstip als de inwerkingtreding van de wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar (32.430)


Documenten