foto van Grave, F.H.G.de

Frank de Grave (1955) was vanaf 7 juni 2011 tot 3 september 2018 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Sinds 3 september 2018 is de heer De Grave staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State.

De heer De Grave was voorzitter van de vaste commissie voor Financiën. Ook was hij ondervoorzitter van de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten (POC).


Anciënniteit

2645 dagen
(7 juni 2011 tot 3 september 2018)