Mr. drs. L.C. Brinkman (CDA)foto van Brinkman, L.C.

Elco Brinkman (1948) is sinds 7 juni 2011 lid en fractievoorzitter van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Brinkman was van 1995 tot medio 2013 voorzitter van Bouwend Nederland. Hij is ook Tweede Kamerlid en minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur geweest.Personalia

 • geboren te Dirksland (Z.H.), 5 februari 1948
 • gehuwd te Vollenhove, 10 december 1971

kinderen

 • 1 zoon en 2 dochters

woonplaats

 • Leiden, Zuid-Holland

levensbeschouwing

 • Protestants

Opleidingen

 • doctoraalstudies politieke wetenschappen en publiekrecht, Vrije Universiteit te Amsterdam
 • Gymnasium-A te Dordrecht, van 1959 tot 1966

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 7 juni 2011
 • Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het CDA vanaf 1995 tot 1995
 • Lijsttrekker CDA bij Tweede Kamer-verkiezingen vanaf 1994 tot 1994
 • Fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 1989 tot 1994
 • Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur vanaf 1982 tot 1989
 • Directeur-generaal Binnenlands Bestuur, ministerie van Binnenlandse Zaken vanaf 1980 tot 1982
 • Plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken vanaf 1979 tot 1979
 • Medewerker, later: hoofd bureau van de Secretaris-Generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken vanaf 1975 tot 1979
 • Stafmedewerker Bureau ruimtelijke ontwikkeling groeikernen Noordelijk Deel Randstad bij de Provincie Noord-Holland vanaf 1974 tot 1975
 • Wetenschappelijk onderzoeker bestuurlijke organisatie Oostelijk Mijngebied, Twente en de Achterhoek voor de afdeling Bestuurskunde van de Vrije Universiteit vanaf 1972 tot 1974

andere activiteiten

 • Voorzitter bestuur Nederlandse Rode Kruis vanaf 1 april 2000 tot 2011
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Algemene Pensioen Groep, APG (pesioenuitvoerder)
 • Commissaris Movares Groep (v/h Holland Rail Consult)
 • Vice-voorzitter VNO/NCW
 • Commissaris ITHO Groep (technische handelsonderneming)
 • Lid Raad van Toezicht Kon. Nederlandse Jagersvereniging
 • Commissaris Dupont Nederland
 • Commissaris Philip Morris Holland
 • Voorzitter bestuur NICTIZ (Nat. Instituut voor ICT in de patiëntenzorg)
 • Lid bestuur Pieterskerk Leiden
 • Voorzitter bestuur Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak
 • Voorzitter Regieorgaan herziening Kunstvakonderwijs
 • Voorzitter bestuur Architectuur Biennale Rotterdam
 • President-commissaris Amsterdam Zuidas Onderneming i.o.
 • Voorzitter Raad van Toezicht Staatsbosbeheer
 • Voorzitter bestuur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 • Commissaris Fries-Groningse Hypotheekbank
 • Voorzitter raad van commissarissen Espria AWBZ zorgvoorzieningen
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Philadelphia Gehandicaptenzorg
 • Vice-voorzitter raad van toezicht Vrije Universiteit
 • Voorzitter commissie tijdelijke steun pers
 • Voorzitter commissie interdepartementale organisatie veiligheid
 • Voorzitter commissie prioriteiten opsporing misdaad (Binnenlandse Zaken/Justitie)
 • Voorzitter commissie sanering specifieke uitkeringen (Binnenlandse Zaken/Financiën)
 • Voorzitter commissie bevordering breedbandgebruik in ICT (Verkeer en Waterstaat)
 • Voorzitter visitatiecommissie grote steden beleid (2x) (Binnenlandse Zaken)
 • Commissaris Nederlands Omroepproductie Bedrijf
 • President-commissaris AM Ontwikkelingsmaatschappij
 • Voorzitter Raad van Toezicht VU Medisch Centrum
 • Lid VROM-adviesraad van de Regering voor ruimtelijke ordening, wonen en milieu
 • Voorzitter Centraal Fonds Volkshuisvesting (toezichthouder woningcorporaties)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Hoogeland Zorgvoorzieningen
 • Voorzitter Nederlands Nationalisatie Instituut (NEN)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Pensioen- en Verzekeringskamer
 • Commissaris Kopcke International Ship Supplies
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Waterleidingmaatschappij Biesbosch
 • Voorzitter Raad van Toezicht Rijksacademie Beeldende Kunst
 • Lid bestuur De Nederlandse Opera
 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Voorzitter Raad van Toezicht Rijks Museum van Oudheden te Leiden
 • Lid Raad van Toezicht woningstichting Patrimonium Amsterdam-Zaanstreek-Waterland
 • Voorzitter bestuur Koninklijke Bibliotheek

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Fractievoorzitter CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 7 juni 2011
 • Voorzitter Raad van Toezicht Museum Naturalis
 • Voorzitter bestuur Lucas van Leijden Maecenaat (sponsoring Museum Lakenhal)
 • President-commissaris Cultuurfonds Triodos Bank
 • Commissaris van Nieuwpoort (Zand, Grind en Beton) Groep

afgesloten

 • Lid Sociaal-Economische Raad (SER) vanaf 2006 tot juli 2011
 • Voorzitter Bouwend Nederland (werkgeversvereniging van bouwbedrijven in Nederland) vanaf 1995 tot 2013
 • Commissaris Dasym Emesa (internetveilingen) tot 24 november 2017
 • President-commissaris RABO-Vastgoed Groep tot 10 juli 2017
 • Voorzitter Raad van Advies RAI Vereniging tot 23 mei 2016

Partijpolitieke functies

 • fractievoorzitter CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011
 • fractievoorzitter CDA in Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1989 tot 1994
 • lijsttrekker CDA bij Tweede Kamer-verkiezingen, 1994

Anciënniteit

2911 dagen
(7 juni 2011 tot heden)