30.579

Initiatiefvoorstel-Voordewind tot strafbaarstelling negationismeDit initiatiefvoorstel van het voormalig Tweede Kamerlid Voordewind (ChristenUnie) voorziet in een expliciete strafbaarstelling van het in de openbaarheid (mondeling, bij geschrift of afbeelding of via internet) ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord. In dit voorstel wordt dit samengevat als negationisme.

Volgens de initiatiefnemer is vooral de combinatie van de welbewuste verdraaiing van de (historische) feiten en het beoogde doel namelijk het beledigen, discrimineren of marginaliseren van slachtoffers en/of nabestaanden de reden om dit onacceptabele gedrag aan te merken als een strafbaar feit. Met expliciete strafbaarstelling wil de initiatiefnemer, zowel naar mogelijke slachtoffers als naar potentiële daders, een krachtig signaal afgeven.

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door het oud-Tweede Kamerlid Huizinga-Heringa (ChristenUnie). Bij brief van 9 juli 2009 (TK 30.579, nr. 4) heeft de het Tweede Kamerlid Voordewind gemeld dat hij de verdediging van dit initiatiefvoorstel overneemt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is op 17 mei 2022 vervallen vanwege het ontbreken van initiatiefnemers.


Kerngegevens

ingediend

1 juni 2006

titel

Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten