31.997

Wijziging Wet op het primair onderwijs inzake volledige decentralisatie arbeidsvoorwaardenMet dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de laatste fase van decentralisatie, de volledige decentralisatie (ook wel doordecentralisatie genoemd) van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs (PO).

Vanaf de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel zal het overleg over de zogeheten protocolonderwerpen, te weten de algemene salarisontwikkeling, de uitgangspunten voor functiewaardering, de vaststelling van de algemene arbeidsduur en de bovenwettelijke sociale zekerheid, plaatsvinden tussen de werknemersorganisaties en de werkgeversorganisatie (PO-Raad).  

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.997, A) is op 4 oktober 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 november 2011 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

1 juli 2009

titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten