Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdienstenDeze tijdelijke commissie was belast met de voorbereiding van een mogelijk parlementair onderzoek naar de privatisering/verzelfstandiging van overheidsdiensten.

De voorzitter van de commissie was de heer Leijnse.

Op 24 mei 2011 heeft de commissie haar rapport aangeboden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer.