32.664

Novelle Initiatiefvoorstel-Verburg, Aptroot en Dijksma Versterking van de positie van leveranciers uit het MKBDeze novelle (het betreft een initiatiefvoorstel) van de Tweede Kamerleden Verburg, Aptroot en Dijksma beperkt de in het initiatiefvoorstel-Ten Hoopen, Aptroot en Vos Versterking van de positie van leveranciers uit het MKB (31.531) voorgestelde verruiming van de bagatelvrijstelling tot afspraken zonder interstatelijke werking. Deze regeling gaat hiermee alleen gelden voor afspraken binnen Nederland met Nederlandse bedrijven.

Naar aanleiding van een verzoek van de toenmalige minister van Economische Zaken heeft de Europese Commissie aangegeven dat door de in wetsvoorstel 31.531 voorgestelde verruiming van de bagatelvrijstelling hardcore-afspraken worden vrijgesteld die de handel tussen lidstaten kunnen beïnvloeden en daardoor onder het Europese recht verboden kunnen zijn (TK 31.531, nr. 17) . Met het voorstel 32.664 wordt de regelgeving in overeenstemming gebracht met het Europees recht.

In het wetsvoorstel 31.531, dat de Eerste Kamer op 15 juli 2010 heeft aangenomen, wordt de positie van leveranciers uit het midden- en kleinbedrijf versterkt door de bagatelvrijstelling in de Mededingingswet te verruimen van 5% tot 10%. Hierdoor kunnen kleinere leveranciers vaker mededingingsafspraken maken of verkoopcombinaties vormen, waardoor het evenwicht tussen kleine leveranciers en grote afnemers met inkoopmacht enigszins wordt hersteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.664, A) is op 30 juni 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 september 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 februari 2011

titel

Voorstel van wet van de leden Verburg, Aptroot en Dijksma tot wijziging van de Wet houdende wijzing van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op het tijdstip waarop het voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versoepeling uitzondering verbod van mededingingsafspraken) (31.531) na tot wet te zijn verheven in werking treedt.


Documenten