T01249

Toezegging Startbrief BTW-tarief (32.500)De minister-president, minister van Algemene Zaken, zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Graaf, toe dat er een startbrief komt over het BTW-tarief, waarin ook wordt ingegaan op de voor- en nadelen van een uniform tarief.


Kerngegevens

Nummer T01249
Status afgevoerd
Datum toezegging 7 december 2010
Deadline 31 maart 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Algemene Zaken
Kamerleden mr. G.J. de Graaf (VVD)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen BTW-tarieven
Kamerstukken Miljoenennota 2011 (32.500)


Uit de stukken

Handelingen I 2010-2011, nr. 10 - blz.

De heer De Graaf (VVD): Zoals ik eerder heb geschetst, lijkt er in het denken een beweging te ontstaan richting een uniform btwtarief. Welke kansen ziet de regering hierop? En hoe kunnen we tot zaken komen? Biedt het vorige week verschenen ″green paper″ van de Europese Commissie over de toekomst van de btw wellicht concrete aanknopingspunten? Naar ik heb begrepen, zal de staatssecretaris van Financiën in het voorjaar een startbrief aan beide Kamers sturen. Is de regering bereid in deze startbrief nader in te gaan op de door mij genoemde punten?

(...)

Handelingen I 2010-2011, nr. 10 - blz. 53

Minister Rutte: Tegen de VVD-fractie wil ik de toezegging herhalen die is gedaan aan de overzijde, namelijk dat er een startbrief komt, waarin de kwestie van het btw-tarief wordt behandeld. In de startbrief zal de staatssecretaris richting geven aan het vereenvoudigingsproces, met invulling van de overige fiscale agenda in deze kabinetsperiode. Hij zal daarin ook de voors en tegens op een rij zetten van één btw-tarief. Als je naar één hoog tarief gaat voor alles, en tegelijkertijd inkomstenbelasting en andere belastingen verlaagt, verlaag je daarmee de belasting op arbeid en versterk je de concurrentiepositie van Nederland. Dat zei de heer De Graaf en dat is uiteraard zo. Het heeft natuurlijk ook een aantal andere effecten. Er moet gekeken worden naar wat deze effecten betekenen. Een en ander zal door de staatssecretaris in samenhang worden gepresenteerd in deze startbrief. Deze komt – ik zeg het voorzichtig uit mijn hoofd – volgend jaar in maart.


Brondocumenten


Historie

  • 5 juli 2019
    nieuwe status: afgevoerd
  • 7 december 2010
    nieuwe status: openstaand
  • 7 december 2010
    toezegging gedaan