32.484

Verdrag tot beëindiging van het Verdrag met Duitsland inzake sociale zekerheid ter aanvulling van communautaire regelingen, en de Overeenkomst inzake de invordering van premies voor de sociale zekerheidDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over het verdrag tot beëindiging van het Verdrag met Duitsland inzake sociale zekerheid ter aanvulling van communautaire regelingen, en de Overeenkomst inzake de invordering van premies voor de sociale zekerheid.


Kerngegevens

begonnen

3 september 2010

titel

Verdrag tot beëindiging van het op 18 april 2001 te Berlijn totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale zekerheid ter aanvulling van communautaire regelingen, en de op 21 januari 1969 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Overeenkomst inzake de invordering van premies voor de sociale zekerheid; Berlijn, 4 februari 2010

Documenten