XXI

Geïntegreerd beleidsdebat over de ruimtelijk-economische ontwikkeling in NederlandDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake het beleidsdebat over de ruimtelijk-economische ontwikkeling in Nederland.


Stand van zaken

Op 21 en 22 maart 2005 vond een beleidsdebat over de ruimtelijk-economische ontwikkeling in Nederland plaats. Tijdens dit beleidsdebat op 21 maart 2005 zijn door Meindertsma (PvdA) twee moties (EK, XXI-A en EK, XXI-B) en door Lemstra (CDA) is één motie (EK, XXI-C) ingediend.

De motie-Meindertsma (EK, XXI-A) is op 5 april 2005 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen. De motie-Lemstra (EK, XXI-C) is op 5 april 2005 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. De motie-Meindertsma (EK, XXI-B) is op 5 april 2005 aangehouden en vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

Het beleidsdebat werd voorbereid door een tijdelijke werkgroep.


Kerngegevens

begonnen

21 maart 2005

titel

Geïntegreerd beleidsdebat over de ruimtelijk-economische ontwikkeling in Nederland

Documenten