32.428

Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en SabaDit wetsvoorstel regelt de aanpassing van Nederlands Antilliaanse en Nederlandse regelgeving in verband met de toetreding van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) tot het Nederlandse staatsbestel.

Dit wetsvoorstel bevat aanvullingen op en wijziging van de eerdere wetsvoorstellen in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland. Het gaat met name om verder invulling van de pensioenregelgeving voor ambtenaren; de omvorming van de huidige Landsverordening ondernemingspensioenfondsen tot de Pensioenwet BES; het onder de werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) brengen van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; het afnemen van bloedproeven; een overgangsvoorziening voor de zorgverzekering en de sociale zekerheid voor de periode van 10 oktober 2010 tot 1 januari 2011; aanvullingen op de benoemingsprocedure van de gezaghebber op het punt van vertrouwelijkheid; de instelling van een BES-fonds en de wijziging van de zogenaamde "IBES-lijst".

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.428, B) is op 23 november 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 2010 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 juni 2010

titel

Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • de artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld

Documenten