32.002

Uitbreiding werkingssfeer Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet naar de exclusieve economische zoneDit wetsvoorstel zorgt dat de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet ook van toepassing worden op de Nederlandse exlusieve economische zone (EEZ). De Nederlandse EEZ is het gebied, in de Noordzee, dat grenst aan de territoriale zee en samenvalt met het Nederlandse gedeelte van het continentaal plat.

Met deze uitbreiding kan Nederland voldoen aan Europese en internationale afspraken en verplichtingen om het het leven in de zeeën en oceanen te beschermen. Hiermee wordt de wettelijke basis gelegd voor een bescherming van een aantal waardevolle natuurgebieden in de Noordzee als onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK 32.002, A) is op 28 mei 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 oktober 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen. SGP en PvdD waren afwezig.


Kerngegevens

ingediend

3 juli 2009

titel

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten