Senatoren Smaling en Ten Hoeve rapporteren over Oekraïense presidentsverkiezingenDe presidentsverkiezingen in de Oekraïne lijken voor zover kon worden waargenomen ordelijk verlopen. Dit melden de Eerste Kamerleden Eric Smaling (SP) en Henk ten Hoeve (OSF) die deel uitmaakten van een internationaal team van waarnemers dat toezag op de verkiezingen die plaatsvonden op zondag 17 januari en waaraan 36 miljoen kiesgerechtigde Oekraïners konden deelnemen.

Kamerlid Smaling heeft ruim 15 stembureaus bezocht buiten de hoofdstad Kiev, en heeft op geen van deze locaties onregelmatigheden vastgesteld. Op een van de bureaus was hij bij het tellen van de stemmen, waarbij het aantal stemmen bleek te kloppen met het aantal opgekomen stemgerechtigden. “Overal waar ik kwam, zag ik een grote gedrevenheid van betaalde vrijwilligers om de verkiezingen geheel volgens de regels te laten verlopen”, aldus Smaling, lid van de parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Senator Ten Hoeve meldt eveneens een kalm en rustig verloop van de presidentsverkiezingen, en heeft geen gevallen van verkiezingsfraude kunnen vaststellen. Ten Hoeve, die verschillende verkiezingsdistricten in het Noordwesten van de Oekraïne heeft bezocht, gaat er van uit dat de OVSE kan rapporteren dat de presidentsverkiezingen – in tegenstelling tot het zeer roerig verloop van de vorige presidentsverkiezingen eind 2004 – zorgvuldig en conform het kiesreglement zijn verlopen.

Volgens Ten Hoeve werden door enkele kandidaten wel beschuldigingen geuit over verkiezingsfraude, maar konden deze niet worden hard gemaakt. “Het grote voordeel van zo veel internationale waarnemers bij verkiezingen als deze, is dat de verleiding tot het manipuleren van de uitslag fors wordt beperkt, maar ook dat verliezers niet kunnen beweren dat de uitslag niet klopt. Alleen al het feit dat internationale waarnemers meekeken had een sterk disciplinerend effect”, aldus Ten Hoeve, die eerder als waarnemer optrad in drie voormalige Sovjet-republieken. Zowel Smaling als Ten Hoeve merken op dat de kandidaten tijdens de verkiezingscampagnes vooral op de persoon speelden en dat opvattingen over het te voeren beleid een ondergeschikte rol speelden. Dit valt echter niet onder de zaken die in het kader van de interparlementaire samenwerking in Europa worden beoordeeld.

In totaal hebben 650 waarnemers in het verband van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa toegezien op de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op 17 januari. Vanuit de Tweede Kamer was Corien Jonker (CDA) namens de parlementaire assemblee van de Raad van Europa als waarnemer in de Oekraïne. Op grond van de uitslag is een tweede verkiezingsronde nodig. Deze staat gepland voor 7 februari.


Deel dit item: