31.045

Initiatiefvoorstel-Bergkamp Uitbreiding verlof bij interlandelijke adoptieDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Bergkamp (D66) wijzigt de Wet arbeid en zorg op het punt van de verlofregeling bij interlandelijke adoptie.

Het voorstel creëert voor ouders de mogelijkheid om, naast het reguliere adoptieverlof bij interlandelijke adoptie, maximaal twee weken aanvullend verlof op te nemen om de procedures in het buitenland af te handelen en samen het kind op te halen. Deze twee weken staan los van het adoptieverlof dat tot doel heeft gewenning en hechting binnen de nieuwe gezinssituatie op gang te brengen. In het wetsvoorstel wordt onderscheid gemaakt tussen de adoptie van een in Nederland wonend kind en die van een in het buitenland wonend kind. In het laatste geval is 'ophaalverlof' niet nodig.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Bij brief van 21 december 2017 (TK, 8) heeft het Tweede Kamerlid Bergkamp medegedeeld dat zij het wetsvoorstel overneemt van de oorspronkelijke initiatiefneemster, het voormalige Tweede Kamerlid Koşer Kaya (D66), en dat zij het voorstel intrekt.


Kerngegevens

ingediend

22 mei 2007

titel

Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten