T01077

Toezegging Coherentie wetsvoorstellen (31.301)De staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Biermans, Essers, Leijnse, Reuten en De Boer toe dit najaar grote onderwerpen binnen de fiscale wetgeving zo veel mogelijk als aparte wetsvoorstellen in te dienen.


Kerngegevens

Nummer T01077
Status voldaan
Datum toezegging 30 juni 2009
Deadline 1 juli 2010
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden mr. G.J.J. Biermans (VVD)
drs. R. de Boer (ChristenUnie)
Prof.dr. P.H.J. Essers (CDA)
prof. dr. F. Leijnse (PvdA)
dr. G.A.T.M. Reuten (SP)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen verzamelwetten
Kamerstukken Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen (31.301)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. [38] – blz. 1773

“Staatssecretaris De Jager: […] Het afgelopen jaar heb ik in het belastingplan al een splitsing aangebracht die in het algemeen in de Kamer goed is ontvangen. Ik ben van plan om dit komend jaar opnieuw te doen. Niet alles komt dus in één belastingplan. Wij streven ernaar om in ieder geval een belastingplan, een OFM en een fiscale onderhoudswet in te dienen. Als er dit najaar ook andere zeer grote onderwerpen spelen, zoals mogelijk een vereenvoudigingswet, of voorstellen rond een loonheffingsketen of de vennootschapsbelasting, zal ik die zoveel mogelijk als aparte wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer sturen. Het moeten echt grote, aparte onderweren zijn die niet voldoen aan de criteria van het belastingplan.”

Handelingen I 2008-2009, nr. [38] – blz. 1775

“Staatssecretaris De Jager: Zoals ik net heb aangegeven, vind ik ook dat er coherentie moet zijn. Ook heb ik net aangegeven dat ik een aantal splitsingen zou maken in wetsvoorstellen en dat dit mijn beleid voor de komende jaren zal zijn.”

Handelingen I 2008-2009, nr. [38] – blz. 1775

“Ik kan het niet beter maken dan het is – daarin ben ik heel eerlijk – maar deze Kamer heeft wel mijn toezegging dat ik zo veel mogelijk grote dingen in aparte wetsvoorstellen onderbreng.”


Brondocumenten


Historie