31.981

Wijziging Wet studiefinanciering 2000 inzake invoering OV-chipkaartDit wetsvoorstel regelt de invoering van de OV-chipkaart (het geldige vervoerbewijs voor studerenden) in de Wet Studiefinanciering 2000. 

Er vinden deels inhoudelijke aanpassingen plaats in verband met de nieuwe processen en rolverdeling tussen de IB-Groep en de vervoerbedrijven die de OV-chipkaart aan studerenden verstrekken. Daarnaast regelt dit wetsvoorstel dat de IB-groep en de rechtspersoon RSR (Regisseur Studenten Reisrecht, de uitvoerings- organisatie namens de vervoerbedrijven voor het studentenreisrecht) het burgerservicenummer (BSN) gebruiken om te waarborgen dat het bij de vervoerbedrijven te activeren studentenreisrecht betrekking heeft op de juiste studerende.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.981, A) is op 5 november 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP en VVD stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 november 2009 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 529 van 11 december 2009.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 579 van 28 december 2009.


Kerngegevens

ingediend

18 juni 2009

titel

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten