Stand van zaken aanhangige wetgeving Staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk  • Wetsvoorstellen waarvan de behandeling nog niet is afgerond zijn vet gemarkeerd.

Statuut

wetsvoorstel

Fase TK

commissie EK

Fase EK

Rijkswet tot wijziging van het Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen (32.213 (R1903))

ingediend op 11 november 2009 / Op 15 april 2010 aangenomen. PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, SGP, ChristenUnie en het CDA stemden voor.

NAAZ in samenwerking met de commissies voor BZK/AZ en Justitie

op 6 juli 2010 met algemene stemmen aangenomen.


Consensusrijkswetten

wetsvoorstel

Fase TK

commissie EK

Fase EK

Rijkswet Financieel Toezicht (32.026) R1888))

ingediend op 5 augustus 2009 / Het voorstel is op 15 april 2010 aangenomen. PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en het CDA stemden voor.

NAAZ in samenwerking met de commissie voor Financiën

op 6 juli 2010 zonder stemming aangenomen. Aantekening SP.

Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie (32.017 (R1884))

ingediend op 18 juli 2009 / Het voorstel is op 15 april 2010 aangenomen SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

NAAZ in samenwerking met de commissie voor Justitie

op 6 juli 2010 zonder stemming aangenomen.

Rijkswet Openbare Ministeries Curaçao, Sint Maarten en BES (32.018 (R1885))

ingediend op 18 juli 2009 / Het voorstel is op 15 april 2010 aangenomen. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

NAAZ in samenwerking met de commissie voor Justitie

op 6 juli 2010 zonder stemming aangenomen.

Rijkswet Politie Curaçao, Sint Maarten en BES (32.019 (R1886))

ingediend op 18 juli 2009 / Het voorstel is op 15 april 2010 aangenomen . SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

NAAZ in samenwerking met de commissies voor Justitie en BZK/AZ

op 6 juli 2010 zonder stemming aangenomen.

Rijkswet Raad voor de Rechtshandhaving (32.020 (R1887))

ingediend op 18 juli 2009 / Het voorstel is op 15 april 2010 aangenomen SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor

NAAZ in samenwerking met de commissies voor Justitie en BZK/AZ

op 6 juli 2010 zonder stemming aangenomen.


Overige Rijkswetten

wetsvoorstel

Fase TK

commissie EK

Fase EK

Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen (Raron) (32.186 (R1901))

ingediend op 23 oktober 2009 / Het voorstel is op 15 april 2010 aangenomen. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA stemden voor.

NAAZ

op 6 juli 2010 zonder stemming aangenomen.

Rijkswet Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten (32.179 (R1899))

ingediend op 17 oktober 2009 / Het voorstel is op 15 april 2010 aangenomen. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor

NAAZ in samenwerking met de commissie voor Justitie

op 6 juli 2010 zonder stemming aangenomen.

Rijkswet Reglement voor de Gouverneur van Curaçao (32.178 (R1898))

ingediend op 17 oktober 2009 /

Het voorstel is op 15 april 2010 aangenomen. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

NAAZ in samenwerking met de commissie voor Justitie

op 6 juli 2010 zonder stemming aangenomen.

Rijkswet zeegrenzen tussen Curaçao en Bonaire en tussen Sint Maarten en Saba (32.041) R1890))

ingediend op 31 augsutus 2009 / Het voorstel is op 15 april 2010 aangenomen. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor

NAAZ in samenwerking met de commissie voor BDO

op 6 juli 2010 zonder stemming aangenomen.

Rijkswet personenverkeer

nog niet ingediend

Koninkrijksrelaties en nog nader te bepalen

 

Rijksvisumwet (32.415 (R1915))

ingediend op 15 juni 2010 / op 14 juni 2016 met algemene stemmen aangenomen

KOREL

BDO

procedure op 5 juli 2016


Algemene BES-regelgeving

wetsvoorstel

Fase TK

commissie EK

Fase EK

Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (31.954)

ingediend op 26 mei 2009 / op 9 maart 2010 aangenomen door de TK. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

NAAZ

op 11 mei 2010 zonder stemming aangenomen.

Invoeringswet openbare lichamen BES (31.957)

ingediend op 26 mei 2009 /op 9 maart 2010 aangenomen door de TK. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

NAAZ

op 11 mei 2010 zonder stemming aangenomen.

Wet financiën openbare lichamen BES (31.958)

ingediend op 26 mei 2009 / op 9 maart 2010 aangenomen door de TK. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

NAAZ in samenwerking met de commissie voor Financiën

op 11 mei 2010 zonder stemming aangenomen.

Aanpassingwet openbare lichamen BES (31.959) [ABES]

ingediend op 26 mei 2009 / op 9 maart 2010 aangenomen door de TK. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

NAAZ

op 11 mei 2010 zonder stemming aangenomen. ChristenUnie en SGP is daarbij aantekening verleend.

Tweede Aanpassingswet BES -A (32.368) [ABES IIA]

ingediend op 19 april 2010 / op 23 november 2010 aangenomen door de TK. PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

Koninkrijksrelaties

afhandeling als hamerstuk op 14 december 2010

Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - B (32.419) [ABES IIB]

ingediend op 17 juni 2010 /op 23 november 2010 aangenomen door de TK. PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

Koninkrijksrelaties

Op 1 februari 2011 zonder stemming aangenomen

Derde Aanpassingswet BES (32.428) [ABES III]

ingediend op 24 juni 2010 / op 23 november 2010 aangenomen door de TK. PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

Koninkrijksrelaties

op 14 december 2010 als hamerstuk afgedaan

Wet goedkeuring ministeriële regelingen BES (32.616)

ingediend op 1 februari 2011 /op 10 maart 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door TK

Koninkrijksrelaties

op 28 juni 2011 als hamerstuk afgedaan.


Specifieke BES-regelgeving

wetsvoorstel

Fase TK

commissie

EK

Fase EK

Wijz Kieswet ivm nieuwe staatsrechtelijke positie BES-eilanden (31.956)

ingediend op 26 mei 2009 / op 9 maart 2010 aangenomen door de TK. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

NAAZ in samenwerking met de comissie voor BZK/AZ

op 11 mei 2010 zonder stemming aangenomen.

Wet bescherming persoonsgegevens BES (32.161)

ingediend op 6 oktober 2009 / op 9 maart 2010 aangenomen door de TK. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

NAAZ in samenwerking met de commissies voor Justitie

en voor BZK/AZ

op 11 mei 2010 zonder stemming aangenomen.

Veiligheidswet BES (32.207)

ingediend 9 november 2009 / op 18 mei 2010 aangenomen door de TK. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

NAAZ in samenwerking met de commissies voor BZK/AZ en voor

Justitie

op 28 september 2010 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Wet toelating en uitzetting BES (32.282)

ingediend op 13 januari 2010 / Op 24 juni 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en het CDA stemden voor.

NAAZ in samenwerking met de commissie voor Justitie

op 28 september 2010 zonder stemming aangenomen.

Belastingwet BES (32.189)

ingediend 29 oktober 2009 / op 7 oktober 2010 aangenomen door de TK . PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

Koninkrijksrelaties in samenwerking met de commissie voor Financiën

op 14 december 2010 zonder stemming aangenomen. SP aantekening.

Wet geldstelsel BES (32.217)

ingediend op 18 november 2009 /op 18 mei 2010 aangenomen door de TK. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

NAAZ in samenwerking met de commissie voor Financiën

op 28 september 2010 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Douane- en Accijnzenwet BES (32.190)

ingediend op 29 oktober 2009 / op 7 oktober 2010 aangenomen door TK PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en het CDA stemden voor.

Koninkrijksrelaties in samenwerking met de commissie voor Financiën

op 14 december 2010 zonder stemming aangenomen. SP aantekening.

Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (32.473)

ingediend op 3 september 2010 /op 8 februari 2011 aangenomen door TK. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en het CDA stemden voor.

Koninkrijksrelaties

op 19 december 2011 zonder stemming aangenomen.

Invoeringswet Belastingwet BES (32.276)

ingediend op 29 december 2009 / op 7 oktober 2010 aangenomen door TK PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

Koninkrijksrelaties in samenwerking met de commissie voor Financiën

op 14 december 2010 zonder stemming aangenomen. SP aantekening.

Wetgeving inzake politieonderwijs

in voorbereiding

Koninkrijksrelaties en nog nader te bepalen

 

Goedkeuring Verdragen

Wetsvoorstel

Fase TK

commissie

EK

Fase EK

Goedkeuring en voornemen tot opzegging verdragen BES (32.047)

ingediend op 2 september 2009 / op 9 maart 2010 aangenomen door de TK. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

NAAZ in samenwerking met de commissie voor BDO

op 11 mei 2010 zonder stemming aangenomen.