T00966

Toezegging Eigen bijdrage en persoonsgebonden budget (pgb) (31.706)De staatssecretarissen van Financiën en VWS zullen schriftelijk reageren op de vraag van het lid Dupuis over de verrekening van de eigen bijdrage in relatie tot het persoonsgebonden budget(pgb).


Kerngegevens

Nummer T00966
Status voldaan
Datum toezegging 16 december 2008
Deadline 22 december 2008
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden prof.dr. H.M. Dupuis (VVD)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen persoonsgebonden budgetten
thuiszorg
Kamerstukken Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (31.706)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 15 - blz. 726

Mevrouw Dupuis (VVD): Ik ben niet helemaal blij en het is mij niet helemaal duidelijk wat de aftrek is voor de verzorging of verpleging thuis. Daarom leg ik een zeer eenvoudige casus voor. Als de minister en de staatssecretarissen hier niet meteen op kunnen reageren, hoewel die heel simpel is - ik denk dat het kan - heb ik graag schriftelijk een antwoord voor volgende week. Ik neem aan dat de stemmingen volgende week zijn. Stel je een gehuwde dementerende vrouw voor. Het verzamelinkomen is € 75.000. Zij heeft thuis verzorging waarvoor zij € 30.000 aan pgb krijgt. De kosten voor de verzorging zijn € 50.000. Dat zijn geen abnormale kosten. Te betalen is dus € 20.000. Er is een drempel. Ik wil die drempel weten en vraag of het resterende bedrag inderdaad aftrekbaar is.

Blz. 732

Staatssecretaris De Jager: Op de casus die mevrouw Dupuis schetste, wil ik graag schriftelijk reageren, want dit is een ingewikkelde kwestie. Daarbij gaat het om de vraag waar de hulp uit bestaat en de vraag of het een bruto- op netto-pgb betreft. Met andere woorden: is de eigen bijdrage al verrekend of niet. Verder is de hoogte van de eventuele eigen bijdrage van belang. Door deze onzekerheden kan ik hier niet meteen op reageren. Samen met de staatssecretaris van VWS wil ik een interpretatie van het voorbeeld verder uitwerken. Voor de stemming ontvangt de Kamer hierover een brief.


Brondocumenten


Historie

  • 22 december 2008
    nieuwe status: voldaan
  • 16 december 2008
    toezegging gedaan