T00877

Toezegging Toezending BNC-fiches binnen 6 weken (31.384)De staatssecretaris zegt toe, op korte termijn er voor te zorgen dat alle BNC-fiches steeds binnen de termijn van zes weken naar de Eerste Kamer gestuurd worden.


Kerngegevens

Nummer T00877
Status voldaan
Datum toezegging 7 juli 2008
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Kamerleden mr. dr. M.H.A. Strik (GroenLinks)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen toezeggingen aan de Kamer
Verdrag van Lissabon
Kamerstukken Goedkeuring Verdrag van Lissabon (31.384 (R1850))


Uit de stukken

Handelingen I 2007-2008, nr. 37, blz. 1531

(...)

Blz. 1589

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Het fiche levert ons extra informatie die het Commissievoorstel niet levert. Daarbij gaat het om de betekenis van het Commissievoorstel voor de nationale praktijk en de nationale wetgeving. Dat kunnen wij uiteraard ook uitzoeken. Wij kunnen wel een standpunt innemen. De minister-president gaf aan dat hij zijn uiterste best doet om mee te werken aan de informatievoorziening. Het punt is ook dat die bijzondere procedure, of wij die willen of niet, bedoeld is om invloed te kunnen uitoefenen op het regeringsstandpunt. Als wij dat standpunt dan nog niet kennen, is het voor ons lastiger. Als wij dat niet krijgen, zullen wij misschien sneller besluiten tot een bijzondere procedure, terwijl wij, als wij die informatie wel zouden hebben, misschien hadden geconstateerd dat het prima gaat met de

onderhandelingen.

Blz. 1588

Staatssecretaris Timmermans:

Wij maken vorderingen, maar wij zijn er nog niet helemaal. Wij zullen er voor zorgen dat alle BNC-fiches en de voorstellen binnen zes weken bij de Kamer liggen. Die zes weken hebben wij echt nodig, omdat vaak sprake is van gecompliceerde onderwerpen. Er staat dan al veel druk op. Als het korter kan, zorgen wij daarvoor, maar de termijn van zes weken moeten wij kunnen halen. Ik beloof mevrouw Strik dat wij daar op korte termijn aan zullen voldoen.


Brondocumenten


Historie