T00867

Toezegging Spreiding gecontracteerde zorg (31.249)De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen/opmerkingen van diverse leden, toe dat eind november 2008 de eerste inzichten in de spreiding van gecontracteerde zorg naar de Kamer worden gestuurd, naar aanleiding van de contracten die gesloten zijn met apothekers en met ziekenhuizen


Kerngegevens

Nummer T00867
Status voldaan
Datum toezegging 28 oktober 2008
Deadline 3 december 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen illegaal verblijf
medische zorg
Kamerstukken Tegemoetkoming in de kosten voor de zorg voor illegale vreemdelingen (31.249)


Uit de stukken

Handelingen 2008-2009, nr. 5, blz. 207 e.v.

Blz. 235

(...)

Minister Klink : Het CVZ gaat regionaal dekkend contracteren zodat illegale personen op een normale manier zorg kunnen inroepen. [...] Duidelijk moet zijn dat het dekkend is. CVZ moet, zoals elke verzekeraar, aan zijn zorgplicht kunnen voldoen. Ik zeg graag toe de Kamer in de loop van november de eerste inzichten te geven over de mate waarin de regionale spreiding zich aftekent. Het uitgangspunt van de wet is dus dat er wordt gewerkt met gecontracteerde zorgaanbieders, net als in de gewone sociale ziektekostenregelingen, voor zover het dus om de niet-direct toegankelijke zorg gaat.


Brondocumenten


Historie

  • 3 december 2008
    nieuwe status: voldaan
  • 28 oktober 2008
    toezegging gedaan