T00861

Toezegging Onderzoek functioneren CAK (31700 XVI)De staatssecretaris van VWS zegt, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Slagter-Roukema en Klein Breteler, toe het onderzoek inzake het functioneren van het Centraal Administratie kantoor (CAK) zodra dit is afgerond, direct aan de Eerste Kamer te sturen.


Kerngegevens

Nummer T00861
Status voldaan
Datum toezegging 30 september 2008
Deadline 3 oktober 2008
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden drs. J.J.A.H. Klein Breteler (CDA)
drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Kamerstukken Begrotingsstaat Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2009 (31.700 XVI)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 2 - blz. 46 ev.

(...) 

  • p. 
    47

Mevrouw Slagter-Roukema (SP): Ik kan hier een opmerking aan toevoegen. Het kan natuurlijk dat wij hier stuiten op het onvermogen van het CAK om dit soort zaken goed te regelen. Dit is iets waarover de Ombudsman onlangs heeft gepubliceerd. Ik denk dat wij dit als vraag naar de staatssecretaris moeten meenemen.

  • p. 
    112

De heer Klein Breteler (CDA):

Ook ik constateer dat de uitvoering van de eigenbijdrageregeling thans niet goed verloopt bij het CAK, maar tevens constateer ik dat het CAK, veertig jaar geleden begonnen vanuit een hoekhuis in het Haagse Bezuidenhout, in al die jaren buitenwoon goed werk heeft gedaan. Alleen, nu gaat het niet helemaal goed. Maar ligt dat ook niet aan onszelf, dat wij het CAK opzadelen met veel te ingewikkelde wetten en uitvoeringsregelingen?

P. 92

Staatssecretaris Bussemaker

Er werd gevraagd of het CAK goed functioneert. Het onderzoek naar het functioneren van het CAK dat ik begin dit jaar in een spoeddebat met de Tweede Kamer heb toegezegd, is deze week afgerond. Het wordt zeer spoedig aan de Tweede Kamer gezonden. Ik zeg graag toe dat ik het ook direct naar de Eerste Kamer stuur.


Brondocumenten


Historie

  • 30 september 2008
    toezegging gedaan