Wetsvoorstellen bij Gemeenschappelijke Commissie van de Verenigde Vergadering (behandeling wetsvoorstellen benoemingen Regent en voogd)
Plenaire behandeling Eerste Kamer afgerond

Er zijn geen wetsvoorstellen of nota's waarvan de plenaire behandeling is afgerond.