Wetsvoorstellen bij commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
In schriftelijke voorbereiding

Er zijn momenteel geen wetsvoorstellen of nota's in behandeling bij deze commissie.

Gereed voor plenaire behandeling door de Eerste Kamer

Er zijn momenteel geen wetsvoorstellen of nota's gereed voor plenaire behandeling.

Plenaire behandeling Eerste Kamer afgerond