Wetsvoorstellen bij commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)Er zijn geen wetsvoorstellen of nota's die nog in de Tweede Kamer behandeld moeten worden.