Wetsvoorstellen bij commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)
Plenaire behandeling Eerste Kamer afgerond