Wetsvoorstellen bij commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
In schriftelijke voorbereiding

Er zijn momenteel geen wetsvoorstellen of nota's in behandeling bij deze commissie.

Gereed voor plenaire behandeling door de Eerste KamerPlenaire behandeling Eerste Kamer afgerond