Eerste Kamerleden hebben het recht schriftelijke vragen te stellen aan leden van de regering. Deze vragen worden via de Voorzitter van de Eerste Kamer gesteld. De vragen worden met het door de regering gegeven antwoord gepubliceerd als Aanhangsel van de Handelingen. Deze Aanhangsels zijn beschikbaar vanaf Prinsjesdag 1998.


Schriftelijke vragen selecteren

 

Schriftelijke vragen zoeken