T00842

Toezegging Capaciteit projectgroep Joker (31.205/31.206)De staatssecretaris van Financiën zegt toe dat de Belastingdienst de capaciteit van de projectgroep Joker zal opschalen als dat nodig is voor het innen van belasting dan wel het bestrijden van illegaliteit, wanneer belasting wordt ontdoken.


Kerngegevens

Nummer T00842
Status voldaan
Datum toezegging 24 juni 2008
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden Prof.dr. P.H.J. Essers (CDA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen belastingen
belastingplannen
illegaliteit
Kamerstukken Overige fiscale maatregelen 2008 (31.206)
Belastingplan 2008 (31.205)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2007-2008, nr. 35, blz. 1463

(...)

Staatssecretaris De Jager [..] Dan kom ik op het voorkomen van weglek naar de illegaliteit. Laat ik beginnen in deze Kamer nogmaals te benadrukken dat de regering de illegaliteit bij de kansspelen streng wil aanpakken. Tijdens het debat over de Belastingplannen in het najaar, zowel in de Tweede als de Eerste Kamer, hebben wij daarover gesproken. De regelgeving van het kansspelbeleid zal dus ook onverkort worden gehandhaafd. Dat kan ik overigens ook aan de fracties van de ChristenUnie en de SGP toezeggen, die ernaar hadden gevraagd. Daarnaast zal de Belastingdienst ook een aantal maatregelen nemen om de vinger bij de branche aan de pols te houden, juist gericht op de illegaliteit. Zo zal de beoordeling van de aangifte van de speelautomatenbranche, vanuit het oogpunt van gelijkheid, op één centraal punt gaan plaatsvinden. Hierdoor zal snel duidelijk worden of zich bepaalde risico's manifesteren en kan de Belastingdienst snel tot actie overgaan als dat nodig is. Ik ben ook bereid om toe te zeggen dat de Belastingdienst daarvoor extra capaciteit zal inzetten als dat nodig is. De projectgroep Joker, gespecialiseerd in dit thema, zal de coördinatie op zich nemen en de ontwikkelingen monitoren. Nogmaals, ik ben ook bereid om deze Kamer toe te zeggen dat de Belastingdienst de capaciteit van de projectgroep Joker zal opschalen als dat nodig is voor het innen van belasting dan wel het bestrijden van illegaliteit, wanneer belasting wordt ontdoken. De wet die nog ter behandeling in deze Kamer ligt, namelijk de wet om het belasten van internetkansspelen mogelijk te maken - dat zijn dus illegale internetkansspelen - helpt hierbij. Hierdoor krijgen de Belastingdienst en eventueel de FIOD-ECD op dit gebied voldoende handvatten.


Brondocumenten


Historie