Senaat wil royalere regeling ziektekosten vreemdelingenDe Eerste Kamer heeft dinsdag 28 oktober 2008 gepleit voor een royalere uitvoering van de regeling voor de vergoeding van ziektekosten van vreemdelingen die illegaal in Nederland zijn, o.a. door tandartszorg te scharen onder de medisch noodzakelijke zorg (31.249). De fractie van de VVD vindt dat de regering minder royaal moet zijn dan zij nu voorstelt en liet aantekenen tegen de nieuwe regeling te stemmen. De overige fracties zijn voor het wetsvoorstel, nu minister Klink van Volksgezondheid heeft toegezegd binnen een half jaar met een wetswijziging te komen om ook de tandartsenzorg onder de regeling te brengen als in de praktijk blijkt dat dit gewenst is. Mevrouw Slagter-Roukema van de SP-fractie houdt om die reden een motie waarin om deze tandartszorg voor illegale vreemdelingen wordt gevraagd aan (EK 31.249, E). Deze motie wordt gesteund door de regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie en SGP en GroenLinks.

Volgende week dinsdag 4 november komt wel een motie van CDA-senator Klein Breteler in stemming, waarin wordt gevraagd om een beperking van de vergoeding tot 80% voor huisartsen in bepaalde wijken in steden die te maken hebben met een bovenmatige toeloop van illegale personen in heroverweging te nemen (EK 31.249, F).

Deze regeling gaat uit van een vergoeding van 80% van noodzakelijke medische zorg en het verhalen van 20% van de kosten op de patiënt. Minister Klink wees erop dat het hier gaat om een balans tussen vertrouwen en verantwoordelijkheid. Hij wil dat de behandelende arts zijn/haar best doet om de illegale patiënt te laten meebetalen. Volgens indiener Klein Breteler kan men niet in alle gevallen spreken van een ondernemersrisico, zoals de nieuwe regeling doet. De fracties van PvdA, SGP/CU, SP en GroenLinks zijn het met die redenering eens. Overigens zegde de minister aan de Eerste Kamer toe dat hij deze 80-20-verhouding zal herzien als in de praktijk blijkt dat er van het verhalen van kosten op de patiënt weinig of niets terecht komt.

Mede op verzoek van PvdA-senator mevrouw Meurs wil de minister proberen binnen een jaar de resultaten bekend te maken van een brede monitoring van de verschillende uitvoeringsaspecten van de nieuwe ziektekostenregeling voor illegale personen.


Deel dit item: