Eerste Kamer behandelt op 28 oktober vertraagde wet WaboDe Eerste Kamer behandelt dinsdag 28 oktober 2008 het wetsvoorstel over het omgevingsrecht. In deze Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (30.844) wil de regering regels stellen voor een vergunningstelsel over activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en over handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. In de zomer heeft minister Cramer van VROM de betrokken overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) per brief laten weten dat invoering per 1 januari 2009 niet langer haalbaar is. Het wetsvoorstel is in december 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. De schriftelijke voorbereiding van het debat in de Eerste Kamer was in september afgerond. De senatoren mevrouw Huijbregts-Schiedon (VVD), Janse de Jonge (CDA), mevrouw Meindertsma (PvdA), mevrouw Meulenbelt (SP), Laurier (GroenLinks) en De Boer (ChristenUnie) hebben zich gemeld voor de mondelinge behandeling van de Wabo.

Medische zorg illegalen

Een tweede wetsvoorstel dat tijdens de plenaire vergadering van de Eerste Kamer aan bod komt betreft financiering van medisch noodzakelijk zorg aan illegale vreemdelingen (31.249). Door de Koppelingswet en op grond van de Vreemdelingenwet 2000 is toegang tot de sociale (en zorg-)verzekeringen voor illegale vreemdelingen niet mogelijk, maar in Nederland hebben zorgaanbieders uit professionele verantwoordelijkheid wel de plicht om zorg te verlenen die zij noodzakelijk achten.

De senatoren die hierover met de regering in debat gaan mevrouw Swenker (VVD), mevrouw Slagter-Roukema (SP), Klein Breteler (CDA), Laurier (GroenLinks), mevrouw Meurs (PvdA) en Van den Berg (SGP).

Kiesrecht Nederlanders op Antillen / Aruba

Op de agenda van de senaat staat onder voorbehoud het wetsvoorstel dat het actief kiesrecht regelt voor Nederlanders in de Nederlandse Antillen en Aruba bij de komende verkiezingen voor het Europees Parlement (31.392) (juni 2009) In de Eerste Kamer leven twijfels over de bevoegdheid van de Nederlandse wetgever in deze. De senatoren Hermans (VVD), Dölle (CDA), Rehwinkel (PvdA) en mevrouw Ten Horn (SP) hebben zich gemeld voor een debat hierover met staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Deel dit item: