Verwant aan Eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36.057)