Verwant aan Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2019 (35.470 IIA)
Niet volgens wetgevingsprocedure